» Anasayfa
» Özgeçmiş
» Eğitim Bilgileri
» Akademik Deneyim
» Meslekte Deneyim
»
Araştırma
» Ödüller
» Yayınlar
» Patentler
» Basından Haberler
» Fotoğraflar
» İletişim
» Linkler


   YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

         

 Yüksek Lisans Tezleri

B. Akın

Mn2+ ve Fe3+ Katkılı α-SiAlON Seramikleri

2006

H. Yurdakul

Çok Katyonlu Oksinitrür Cam Sistemlerinde B-Fazının (Ln2SiAIO5N;Ln=Y-Ce;Y-Sm) Kararlılığı

2004

N. Çalış

Fonksiyonel Aşamalı SiAlON Seramikleri

2004

G. Topateş

Farklı Magnezyum Kaynaklarından Kordierit Üretimi

2003

D. Kara

Aşınma Direnci Yüksek Yer Karosu Sırlarının Üretim İmkanının Araştırılması

2002

Ş.R. Kuşhan

Si3N4 Başlangıç Tozlarının α-SiAlON Seramiklerinin Mikroyapısına Etkisi

2000

E. Dölekçekiç

Tane Sınırı Fazı Azaltılmış α-β SiAlON Seramikleri

1999

Doktora Tezleri

Ş. B. Tarhan Silisyum Nitrürden Porozseramiklerin Üretimi (Devam ediyor)  

G. Topateş

Dizel Partikül Filtre Altlığı Uygulamalarına Yönelik Si3N4 Esaslı Malzeme Geliştirilmesi (Devam ediyor)

 

B. Yaman

Elektrik Akımı Destekli Sinterleme Yöntemi ile Seramik Matrisli Kompozit Malzemelerin Tribolojik Özelliklerinin Geliştirilmesi

2009

N. Çalış Açıkbaş

Tribolojik Uygulamalara Yönelik SiAlON Seramiklerinin Geliştirilmesi

2009

A. Ceylan

Şerit Döküm Yöntemi Kullanılarak Fonksiyonel Aşamalı SiAlON Seramiklerinin Üretimi”,

2006

Ş. R. Kuşhan

α-SiAlON Seramiklerinde Çekirdek İlavesi İle Mikroyapı Gelişimi ve Termal Özelliklerinin İyileştirilmesi

2006

S. Kurama

α-SiAlON Faz Bölgesinin Tespiti ve Mikroyapısının Karakterizasyonu

2004

 2009-Eskişehir